Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. Władysława Raczkiewicza 21A, 05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko instruktora terapii zajęciowej

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

 

więcej...: Nabór kandydatów na stanowisko instruktora terapii zajęciowej

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych

spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

oraz wesołego „Alleluja”

życzą

Dyrektor oraz Pracownicy

Ośrodka Pomocy Społecznej

Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Od grudnia 2017 roku można składać wnioski o dofinansowanie zwiększonych kosztów ogrzewania w ramach Pilotażowego programu osłonowego "Zielone wsparcie".

Pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów ogrzewania budynków/lokali mieszkalnych udzielana będzie osobom, które:

1) faktycznie zamieszkują w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie m.st. Warszawa, w którym nastąpiła trwała zmiana systemu ogrzewania na podstawie jednego z poniższych warunków:
a) są właścicielem budynku/lokalu mieszkalnego,
b) są użytkownikiem budynku/lokalu mieszkalnego na podstawie umowy z właścicielem, a także bezpośrednio ponoszą koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego,
c) są najemcą budynku/lokalu mieszkalnego;

więcej...: Pomoc dla mieszkańców "Zielone wsparcie"

Podkategorie