Drodzy Seniorzy,

serdecznie zapraszamy

na

Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów

„Seniorzy Mają Talent” – VIII edycja,

który odbędzie się w dniu

11 czerwca 2019 roku (wtorek)

w sali widowiskowo – kinowej (Klub WAT) Wojskowej Akademii Technicznej

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a w Warszawie w godz. 10.00 – 17.00.

Zapraszamy Seniorów – Amatorów (zarówno osoby indywidualne, jak i zespoły) do udziału
w następujących kategoriach twórczych:

 1. Plastyka: malarstwo,
 2. Plastyka: rękodzielnictwo lub inne techniki,
 3. Plastyka: fotografia i grafika,
 4. Taniec, zajęcia ruchowe,
 5. Teatr (kategorie: spektakl poetycki, kabaret lub inne formy sceniczne),
 6. Literatura (kategorie: recytacja własnej twórczości pisanej prozą lub wierszem).

Regulamin konkursu wraz z załącznikami, w tym kartą zgłoszenia, dla mieszkańców Dzielnicy Wesoła dostępny będzie na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy: ww.opswesola.waw.pl

 

Regulamin i rodo

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

 

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku21A od 16 maja do 24 maja 2019 r. w godzinach 8.00 – 16.00.

Szczegółowych informacji udziela: Izabela Sadowska tel. 22 773 44 12

Organizatorzy Przeglądu Amatorskiej Twórczości Seniorów pt. „Seniorzy Mają Talent”:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszaw

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

Zapraszamy do zgłaszania się, decyduje kolejność zgłoszeń. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w warsztatach zostaną poinformowani w dniu 14.05.2019r.

 Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania poniżej.

 


Formularz Zaproszenia


Oświadczenie RODO


Klauzula informacyjna

Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy we współpracy z wolontariuszami Uniwersytetu Warszawskiego przygotował dla dzieci  objętych wsparciem Ośrodka, zajęcia dotyczące poznawania technik uczenia się i zapamiętywania.

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A

05-075 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu
na zastępstwo

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • rozpoznawanie, diagnozowanie, analizowanie i ocena zjawisk społecznych występujących w rejonie działania,
 • rozpoznawanie, diagnozowanie i analiza potrzeb osób kwalifikujących się do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w rejonie działania,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, na podstawie przeprowadzonego wywiadu ustalanie form i zakresu udzielanej pomocy przy współudziale klienta oraz opracowywanie planów pomocy w zakresie pomocy społecznej,
 • udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej, stosowanie narzędzi aktywizacyjnych,
 • inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału osób, rodzin i społeczności lokalnej poprzez zwiększanie ich uczestnictwa w rozwiązywaniu własnych problemów,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, mającej na celu zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz rozwiązywania występujących problemów społecznych,
 • ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,
 • współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i innymi organizacjami i podmiotami w zakresie organizowania pomocy na rzecz klientów zamieszkujących w rejonie działania,
 • tworzenie i współudział w tworzeniu projektów socjalnych służących rozwiązywaniu problemów społecznych i rozwojowi ośrodka oraz ich realizacja,
 • sporządzanie bilansu potrzeb oraz mapy zasobów społecznych w rejonie działania,
 • sporządzanie statystyki, sprawozdawczości oraz analiz w swoim rejonie działania,
 • wprowadzanie danych i bieżące uzupełnianie komputerowej bazy danych klientów (pomost std) na podstawie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych.
więcej...: Nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

Podkategorie