Wykaz jadłodajni, łaźni oraz poradnictwa specjalistycznego dla osób bezdomnych na terenie m. st. Warszawy

Zmiana rozmiaru czcionki

Jadłodajnie

Stowarzyszenie Alter Ego, Jadłodajnia dla Bezdomnych i Najuboższych
ul. Wiślana 7


tel. 022 760 86 40
posiłek wydawany od poniedziałku do soboty, w godzinach 11:30 - 14:00

Zgromadzenie Księży Rogacjonistów, Jadłodajnia dla osób bezdomnych i ubogich
ul. Boznańskiej 21
tel. 022 836 80 00
posiłek wydawany od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 13:00

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Jadłodajnia im. św. Brata Alberta
ul. Lubelska 30/32
tel. 022 818 43 86
posiłek wydawany od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 14:00

Jadłodajnia. Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
ul. Miodowa 13
tel. 022 831 31 09
posiłek wydawany od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11:30 - 13:30

Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri
ul. Sapieżyńska 3
tel. 022 635 64 67
posiłek wydawany od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 14:00
Możliwość skorzystania z prysznica, pralki, suszarki

Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia
ul. Żytnia 1A
tel. 022 838 70 25
posiłek wydawany od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14:00 - 16:00

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, Jadłodajnia dla bezdomnych i biednych
ul. Azaliowa 17
tel. 022 815 25 62
posiłek wydawany od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 - 14:00

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Prowincja Warszawska, Kuchnia i Stołówka Ubogich im. św. Brata Alberta
ul. Kawęczyńska 4a
tel. 022 619 78 41
posiłek wydawany od poniedziałku do piątku w 9:30 - 12:30

Łaźnie
Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia, Caritas Archidiecezji Warszawskiej
ul. Żytnia 1A
tel. 022 838 70 25
(mężczyźni i kobiety kąpiel, magazyn odzieżowy) czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00


Poradnictwo specjalistyczne dla osób bezdomnych
Pogotowie Interwencji Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Kryzysowej
ul. Nowogrodzka 7 lok. 14
tel. 022 622 96 33
(porady prawne, pomoc socjalna)
czynne codziennie od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

Punkt Informacji i Porad dla osób bezdomnych, Stowarzyszenie Lekarze Nadziei
ul. Wolska 172
tel. 022 836 81 82
czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00

Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych Stowarzyszenia Monar
ul. Hoża 57
tel. 022 621 28 71
czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00