Możliwośźć przygotowania małoletniego świadka do przesłuchania w postępowaniu karnym

Zmiana rozmiaru czcionki

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o prowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje w Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Mazowieckiej 12 w Warszawie bezpłatnych zajęciach edukacyjnych przygotowujących małoletnich świadków i ich rodziców/opiekunów do przesłuchania w trybie art. 185a i 185b kpk.

W ramach podejmowanych działań profesjonaliści Fundacji Dzieci Niczyje przygotowali dla dzieci i ich rodziców/opiekunów ofertę bezpłatnych zajęć edukacyjnych przygotowujących ich do udziału w procedurach karnych.

Tytuł: Przygotowanie małoletnich świadków i ich rodziców/opiekunów do udziału w przesłuchaniu w trybie art. 185a i 185b kpk.

 

Cel zajęć edukacyjnych:

Zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej miejsca, sposobu prowadzenia czynności przesłuchania oraz obniżenie ich lęku związanego z udziałem w procedurze karnej

 

Korzyści dla małoletnich świadków:

 Po szkoleniu małoletni świadkowie:

 znają procedurę oraz miejsce przesłuchania;

 znają przysługujące im podczas przesłuchania prawa i obowiązki;

 posiadają umiejętność różnicowania prawdy od kłamstwa;

 potrafią radzić sobie z trudnymi emocjami oraz sytuacjami;

 potrafią współpracować z osobami przesłuchującymi

 

Korzyści dla rodziców/opiekunów małoletnich świadków:

Po szkoleniu rodzice/opiekunowie:

 posiadają wiedzę dotyczącą procedur karnych, praw i obowiązków dzieci – świadków, możliwości ochrony ich interesów w prowadzonym postępowaniu;

 są uwrażliwieni na przeżycia dziecka – świadka;

 posiadają umiejętność rozpoznawania emocji dziecka – świadka;

 znają możliwości wspierania dziecka „przed” i „po” przesłuchaniu

Miejsce zajęć:

 Fundacja Dzieci Niczyje

 Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej

 ul. Mazowiecka 12 lok. 25

 00-048 Warszawa

Czas trwania: Zajęcia dla dzieci i ich rodziców-opiekunów odbywają się równolegle i trwają ok. godziny

Termin: do końca kwietnia 2016 r.

W czasie zajęć nie są poruszane treści związane z przedmiotem sprawy.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie oferty Fundacji Dzieci Niczyje

oraz o przekazanie informacji rodzicom/opiekunom małoletnich świadków.

Zapisy dzieci i ich rodziców/opiekunów na zajęcia odbywają się poprzez kontakt z sekretariatem

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej w Warszawie pod numerem telefonu: 22 - 826 –

88 – 62.

Łączę wyrazy szacunku,

Monika Sajkowska

prezeska Fundacji Dzieci Niczyje