Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Zmiana rozmiaru czcionki

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Do kogo Program jest skierowany?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
     
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
  • znacznym lub
  • umiarkowanym lub
  • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczegóły na stronie:

https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/cus-aoon-2022