Od dnia 01.04.2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy rozpoczął realizację projektu „BUDZIK – program aktywnej integracji”. Projekt realizowany będzie do 31.03.2018r. w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem RPO WM 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

więcej...: "BUDZIK - program aktywnej integracji"

Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny także nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:

  • prawa,
  • badania,
  • rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

 

więcej...: Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za...

W piątek, 17 marca, odbyła się gala finałowa konkursu Miejsca Przyjazne Seniorom organizowanego przez Warszawską Radę Seniorów oraz stołeczny ratusz. Kapituła konkursu wybrała 19 obiektów, które otrzymały certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom”. Wśród laureatów konkurs w kategorii publicznych instytucji obsługi mieszkańców znalazł się Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła.

więcej...: Gala finałowa konkursu "Miejsca Przyjazne Seniorom 2016"

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko podinspektora ds. finansowo-księgowych

więcej...: Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora ds finansowo-księgowych

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A

05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko pracownika socjalnego do projektu

pn. „BUDZIK – program aktywnej integracji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM 2014-2020

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu
na okres realizacji projektu od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

więcej...: Nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego do projektu

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A

05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko pracownika socjalnego

więcej...: Nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

Podkategorie