Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A

05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektora ds. Aktywizacji Zawodowej

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu

więcej...: Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Aktywizacji Zawodowej...

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A

05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektora ds. Projektów Unijnych

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu

więcej...: Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Projektów Unijnych Zatrudnienie w...

Podkategorie