Ty też możesz skorzystać !!!

Nowym instrumentem pomocy dla osób w lokalach mieszkalnych jest restrukturyzacja zadłużenia.

Miasto Stołeczne Warszawa podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu zaległości czynszowych oraz na rzecz zmniejszenia zagrożenia utraty tytułu prawnego do lokalu przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Postępowanie restrukturyzacyjne zapewnia ochronę przed wszczęciem wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego.

Składanie wniosków trwa do 29 grudnia 2020 roku.

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa

poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu na zastępstwo

 

więcej...: Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Na początku listopada rozpoczął działalność Mobilny Punkt Poradnictwa, który jest skierowany do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Autobus jeździ codziennie w godzinach 8.00-16.00 oraz 17.00-20.30.Mobilny Punkt Poradnictwa poprzez streetworkerów ma na celu udzielanie pomocy doraźnej i interwencyjnej skierowanej do osób bezdomnych przebywających w m.st. Warszawa oraz umożliwienie przemieszczania się pomiędzy m.in. schroniskami, noclegowniami, jadłodajniami, ogrzewalniami, punktami pomocy medycznej oraz łaźnią.
w mobilnym punkcie osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością mają dostęp do korzystania z różnych form aktywnego poradnictwa, pomoc interwencyjną i wsparcie, w celu przezwyciężania sytuacji kryzysowej. W ramach kursu osoby korzystające będą mogły napić się ciepłego napoju oraz skorzystać z pomocy w docieraniu do wybranych miejsc wsparcia.

Podkategorie