DANE OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ W ZAKRESIE:

IMIĘ NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA I NUMER TELEFONU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE WSZYSTKIM PODMIOTOM I ORGANIZACJOM WSKAZANYM PRZEZ WOJEWODĘ DO REALIZACJI POLECEŃ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI WOJEWODY MAZOWIECKIEGO.

 


Podkategorie