Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Planowany okres realizacji Programu: 1 maja 2023 r. – 30 listopada 2023 r.

 

Celem Programu st zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Na czym polegają usługi asystencji osobistej?

 Usługi polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca.
 3. Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.
 4. Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).
 5. Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Do kogo jest skierowany Program?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy:

 1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
   
 2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
 • znacznym
 • umiarkowanym
 • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rekrutacja.

Realizator prowadzi rekrutację do Programu od 24 marca do 25 kwietnia 2023 r.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową

https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/cus-aoon-2023

Rozpoznanie cenowe wykonania usługi, informacje w poniższych dokumentach.

więcej...: Zapytanie ofertowe - altana - zmiana terminu

Rozpoznanie cenowe wykonania usługi, informacje w poniższych dokumentach.

więcej...: Zapytanie ofertowe - dach

Rozpoznanie cenowe wykonania usługi, informacje w poniższych dokumentach.

więcej...: Zapytanie ofertowe - altana

Podkategorie