Jak pomagamy - Asystent rodziny

Zmiana rozmiaru czcionki

Asystent rodziny

Rolą asystenta jest poradnictwo rodzinne oraz wsparcie rodziny w:

  • rozwiązaniu sytuacji kryzysowej i ogólnej poprawie sytuacji życiowej,
  • określeniu celów osiągalnych przez rodzinę,
  • zdefiniowaniu zasobów i możliwości członków rodziny w zakresie realizacji tych celów,
  • poprawie sytuacji socjalnej,
  •  poprawie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i społecznych.

Asysta rodzinna jest bezpłatną i dobrowolną formą wsparcia rodzin z dziećmi, do której kieruje pracownik socjalny po rozpoznaniu sytuacji rodziny. Asystent rodziny pracuje z nią
w miejscu jej zamieszkania w ustalonym okresie lub do czasu osiągnięcia celów.