onas-oops

Zmiana rozmiaru czcionki

Na naszej stronie znajdą Państwo informacje o podejmowanych przez nas działaniach, aktualnych wydarzeniach z obszaru polityki społecznej, formach pomocy i warunkach ich przyznawania.

Główna siedziba Ośrodka:

ul. 1 Praskiego Pułku 21A
05-075 Warszawa

Godziny urzędowania Ośrodka: poniedziałek – piątek 08.00 – 16.00

Centrum Aktywności „Na Spokojnej”
ul. Spokojna 2
05-075 Warszawa

Godziny pracy Centrum Aktywności: poniedziałek – piątek 09.00 – 17.00

Bieżący nadzór nad działalnością OPS sprawuje:

Zarząd Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy
ul. 1 Praskiego Pułku, Warszawa
www.wesola.waw.pl

Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie realizacji zadań zleconych pełni:

Wojewoda Mazowiecki
pl. Bankowy 3/5, Warszawa
www.mazowieckie.pl

Koordynację zadań z zakresu pomocy społecznej w m. st. Warszawa wykonuje:

Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych
ul. Niecała 2, Warszawa
um.warszawa.pl/politykaspoleczna

Zakres działania Ośrodka określony jest w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 14 do uchwały nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.

Pracę Ośrodka reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
(tj. Dz.U. z  2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.