onas-Zespół_interdyscyplinarny

Zmiana rozmiaru czcionki

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Od dnia 25 października 2011r.  na terenie Dzielnicy Wesoła funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy  nr 1670/2011 z dnia z dnia 25 października 2011 r. Każdorazowo powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego następuje poprzez wydanie stosownego Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy    

Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła

tel.: 22 773 44 12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego: Anna Zaborna-Gałka

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: Paweł Chojko

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w  zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji.  Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy. 

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są:

-        jednostki pomocy społecznej,

-        gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,

-        Policja,

-        placówki oświaty,

-        placówki ochrony zdrowia. 

Procedura „Niebieskie Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.  Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Instytucja, która wszczyna procedurę, przekazuje wypełnioną „Niebieską Kartę - A” do Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny  na rzecz pomocy danej  rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. W takiej sytuacji Niebieska Karta przekazywana jest grupie roboczej, która składa się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną. Grupa robocza spotyka się zarówno z osobami podejrzanymi o doznawanie przemocy jak i podejrzanymi o stosowanie przemocy i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją planu pomocy oraz jej monitoringiem.

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  W związku z tym może m.in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy. 

Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”:

  1. Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII, ul. Grenadierów 73/75, 04-007 Warszawa oraz Komisariat Policji Warszawa – Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku 21,
  2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy,1 Praskiego Pułku 21A,
  3. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00 - 098 Warszawa oraz Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku 31
  4. Placówki oświatowe na terenie Dzielnicy
  5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.), bez konieczności wykonywania obdukcji).